Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικηταρίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Κυριάκος Αλεξάνδρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99467500
   
Ονοματεπώνυμο : Mιχάλης Αγαπίου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99884900
   
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Σάββας Σαμούτης
   
Ονοματεπώνυμο : Χριστόφορος Χριστοφόρου
   
Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Δημητρίου
   
Ονοματεπώνυμο : Ευρυπίδης Χρυσοστόμου
   
Ονοματεπώνυμο : Κώστας Χριστοδούλου
   
ΩΡΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15:00 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ 10:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ (το πρώτο του κάθε μήνα) 9:00 – 12:00