Μια άλλη αξιόλογη εκκλησία του Νικηταριού είναι η εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου. Η εκκλησία αυτή έτυχε εργασιών συντήρησης που ολοκληρώθηκαν το 2010. Πρόκειται για μια λιθόκτιστη εκκλησία με αμφικλινή στέγη, καλυμμένη με κεραμίδια.
 
Σύμφωνα με τον Gunnis (1936), όπως αναφέρεται στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, στην εκκλησία αυτή υπήρχαν αξιόλογες εικόνες του 17ου αιώνα καθώς και ένα ευαγγέλιο του 16ου αιώνα και συγκεκριμένα του 1570, το οποίο στο κάλυμμά του έφερε ορειχάλκινη διακόσμηση.

 

Πηγές: 
Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβαίνοντας την Κύπρο, Λευκωσία, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ.3