Στο δυτικό άκρο του Νικηταριού, βρίσκεται η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, η οποία αποτελεί την κύρια εκκλησία της κοινότητας. Πρόκειται για μια μεγάλη εκκλησία μοντέρνας αρχιτεκτονικής με δυο επιβλητικά κωδωνοστάσια, που στο εσωτερικό της κοσμείται με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στο δυτικό άκρο του Νικηταριού, βρίσκεται η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, η οποία αποτελεί την κύρια εκκλησία της κοινότητας. Πρόκειται για μια μεγάλη εκκλησία μοντέρνας αρχιτεκτονικής με δυο επιβλητικά κωδωνοστάσια, που στο εσωτερικό της κοσμείται με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Πηγή:
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Αλεξάνδρου