Στην είσοδο του χωριού μέσα στο Κοινοτικό Πάρκο, στήθηκε Μνημείο για τους πεσόντες από το 1945 έως το 1974. Το Μνημείο αποκάλυψε ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Πεύκιος Γεωργιάδης στις 26 Νοεμβρίου 2006.
 
Αξίζει να αναφερθεί πως το Μνημείο ανεγέρθηκε μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Νικηταριού.

Πηγή:
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Αλεξάνδρου